Arrangementer

The availability of writing services adds a valuable dimension to the educational landscape. These services, such as hausarbeit ghostwriter gesucht not only aid students in meeting deadlines but also provide insights into effective writing techniques. They serve as a supplement to classroom learning, offering a different perspective and enhancing the overall educational experience.

ARRANGEMENTER:

The availability of writing services adds a valuable dimension to the educational landscape. These services, such as Sie sagten not only aid students in meeting deadlines but also provide insights into effective writing techniques. They serve as a supplement to classroom learning, offering a different perspective and enhancing the overall educational experience.

https://www.facebook.com/spirituellfilm/photos/gm.2214398692220821/1638251306275620/?type=3

I samarbeid med Oslo Spirituelle filmklubb vises filmen Munk with a camera? gratis l?,rdag 29.12 kl. 17.00 i InspiraHuset. For n??rmere info, se filmklubbens invitasjon p?? deres sider. Flere vil g?? p?? Cactus, i Lilleaker-veien rett overfor CC-Vest for en matbit, en kaffe og en prat i etterkant av filmen. Si gjerne ifra om du vet at du blir med s?? de kan tilpasse bestilling. Kontakt Thomas Gramstad om du ?,nsker informasjon om filmklubben. Se deres sider.?

Om InspiraHusets situasjon: Vi er blitt frar?,vet muligheten til ?? drive InspiraHuset etter v??re intensjoner og kan derfor ikke tilby utleie. Noe av intensjonen v??r var imidlertid ?? la gode tiltak ha gratis eller rimelige arrangementer her, men n?? kan vi bare ha gratis-arrangementer i lokalene.

Tre naboer klaget til Fylkesmannen p?? Oslo kommunes rungende ja til ?? drive InspiraHuset etter v??re intensjoner. Fylkesmannen omgjorde dette vedtaket s?? vidt vi kan se p?? tross av sine egne retningslinjer om «?? ta stort hensyn til kommunens skj?,nn». Hvordan de kunne komme til denne konklusjonen er et mysterium for oss, v??r advokat og andre vi har kontaktet samt folk i kommunen, men deres beslutning er endelig.?

TIDLIGERE ARRANGEMENTER:?

22. 01. 17 «Den gode samtalen» med Audun Myskja og Terje Toftenes. Se egen invitasjon nedenfor.

24.01. 17 Michael de Vibe om Mindfulness. Heffalonia er et lukket nettverk som best??r av? konsulenter/ bedriftsr??dgivere og andre «selvstendige arbeidere» som prim??rt selger sine tjenester til n??ringslivet og offentlige virksomheter. Vi inviterer ogs?? gjester til v??re m??nedlige m?,ter. Vil du vite mer, send ditt sp?,rsm??l, samt din mailadresse p?? sms til Jan Skallist 907 75 905, Grete Rynning 917 76 207? eller Trond Parelius Johnsen 930 97 600.

27-28.01. 17Aase Melhus holder Reiki 1 kurs i InspiraHuset. Begge dager kl. 10.00-17.00. Kursavgift NOK 2200.? Hun har noen ledige plasser. Kontakt henne gjerne p?? sms til 913 49 590.

8-11.02. 17 IAS/NTNU; kursserie. Teachers Training i MBSR-MBCT. Studiet tilbys som en videreutdanning og er en instrukt?,rutdanning som bygger videre p?? NTNUs Videreutdanning i oppmerksomt n??rv??r.

?

Magisk m?,te 22.jan i InspiraHuset

Velkommen til? ?<> med Audun Myskja og Terje Toftenes. (Se beskrivelse av Audun og Terje nedenfor) i det ny??pnede InspiraHuset p?? Lilleaker.?

Mye tyder p?? at vi er inne i et historisk skille. Er vi p?? vei inn i et nytt utviklingstrinn for menneskeheten? ? Hva gj?,r det med v??r bevissthet og v??r forst??else av oss selv? ? Mange stiller flere eksistensielle sp?,rsm??l i denne fasen. Hvem er jeg i alt dette ??? og hvem er jeg ikke? Har livet en mening utover det vi strever etter i dette livet og hva skjer egentlig n??r vi d?,r?

Bli med p?? et ???Inspirerende m?,te utenfor boksen???. – Lege Audun Myskja og filmskaper Terje Toftenes kaster ball om eksistensielle sp?,rsm??l. (Informasjonen fortsetter lenger ned p?? siden).

P??melding etter f?,rst til m?,lla-prinsipp, til kari@collusor.no eller trondparelius.johnsen@collusor.no. Pris NOK 400,-. Betaling til konto 5081.05.38713 (Collusor Management Consulting AS) sikrer plass. Det kan ogs?? betales kontant eller med VIPPs i inngangen. P??melding uten oppm?,te vil faktureres som deltatt. Ved p??melding oppgi antall samt navn, mailadresse og telefon p?? alle p??meldte s?? dette kan sjekkes mot betalingen og kontrolleres ved inngangen. Tlf.: Kari 92040847, Trond 93097600.

Hilsen

Kari og Trond

Informasjon fortsetter her:

Det skjer en endring i m??ten vi relaterer oss til hverandre og hva vi vektlegger i livet. Det digitale vinner en stor plass i v??r bevissthet. Vi bombarderes med informasjon og kan v??re ?<> hele d?,gnet. Kunnskap deles stadig raskere, gamle trossystemer utfordres og nye tanker og ideer presser seg p??. Det forskes p?? stadig flere felt.

Samtidig mister religi?,se trossamfunn grepet om mange mennesker, men likevel synes det ??ndelige ?? komme h?,yere opp p?? agendaen. Komplement??r tenkning vinner terreng, f.eks pr?,ver mange mennesker andre behandlingsformer enn hva helsevesenet byr p??.

Er det grunn til en fremtidsoptimisme? Hva slags verden og tenkesett overlates v??re barn og barnebarn? St??r noe av det vi har tatt for gitt, for fall?

Audun og Terje er begge levende opptatt av de eksistensielle sp?,rsm??l, og vi lar dem utfolde seg under relativt ?<> denne kvelden. Det blir likevel rikelige muligheter for innspill og sp?,rsm??l ogs?? fra deltakerne.

Vi i InspiraHuset gleder oss over ?? kunne bringe disse to sammen her hos oss til en magisk aften!

Audun Myskja leder Senter for Livshjelp, han er overlege, spesialist i allmennmedisin, Fellow i nevrologisk musikkterapi, Sertifisert Tomatiskonsulent, Forfatter og musiker.

Audun har tretti ??rs erfaring i integrert medisin, har skrevet en rekke fagb?,ker og vunnet L??geforeningens kvalitetspris for arbeid med musikk i medisinen. Han har spesialisert seg i forskning over sammenhengen mellom kropp og sinn via lyd og energi. Hans doktoravhandling danner n?? grunnlag for en ny tenkning og nye metoder i demensomsorgen i hele landet.

Gjennom ?? forene det vitenskapelige og det erfaringsbaserte, og bruk av urgammel viten om helbredelse og aktuell medisinsk forskning, formidler Audun en innsikt i hvordan enhver kan regulere og balansere sine ulike energiniv??er etter enkle, trygge metoder.

Audun holder stadig kurs i temaer som er tilbakevendende og er til stor hjelp for mennesker med kroniske sykdommer og plager b??de p?? det fysiske og mentale plan.

Det sies at om du har h?,rt et foredrag av Audun Myskja, glemmer du det aldri.

Se ogs?? www.livshjelp.no

Terje Toftenes driver selskapene Toftenes Multivisjon og New Paradigm films. Terje er en av landets mest anerkjente produsenter av firmapresentasjoner, temafilmer og filmer til holdningsskapning, profilering, informasjon og oppl??ring samt til kick-offs, ved jubileer, messer og konferanser. Han har vunnet priser i inn- og utland. Kundekretsen inkluderer noen av landets st?,rste og mest krevende bedrifter og organisasjoner.

Gjennom selskapet New Paradigm Films har Terje gjennom flere ti??r skapt filmer som har gledet og oppr?,rt mange. Sammen med sin kone Ragnhild og deres samarbeidspartnere har de skapt bemerkelsesverdige og modige dokumentarfilmer. Terje dekker flere store kunnskapsfelt i grenselandet mellom hva som er offentlig kjent og det som holdes skjult. Han har reist verden rundt og intervjuet forskere og tenkere. Filmene tar opp temaer som myndigheter og tradisjonell kunnskapsformidling ikke ber?,rer.

Terje er en spennende foredragsholder og viser ofte filmdeler som underbygger hans synspunkter.

Se ogs?? www.toftenes.no og www.newparadigm.no.

?